Usedlost Cibulka - náš nový domov

S velkou pokorou a radostí oznamujeme, že usedlost Cibulka v pražských Košířích
má nového majitele.

Je jím Nadace rodiny Vlčkových.

Usedlost Cibulka nás uchvátila svou bohatou historií, unikátním geniem loci, krásným lesoparkem v okolí i lokalitou v pěší vzdálenosti od FN Motol. Představuje tak ideální domov pro náš plánovaný dětský hospic a navazující středisko paliativní péče. V projektu bude počítáno i se širší komunitou.


Více informací naleznete v úvodní tiskové zprávě.

Novinky
Velmi nás zajímá váš názor.
Budeme proto rádi, když si najdete pár minut a dáte nám vědět:
 
Co si o našem záměru myslíte?


Historie

Košířská usedlost Cibulka má bohatou historii. Na místě starých vinic stával už ve 14. století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi.Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými staveními a stájemi.Největšího rozkvětu panství dosáhlo mezi lety 1817 a 1826, kdy dal své tehdejší sídlo nákladně upravit milovník umění, pasovský biskup a kníže, hrabě Leopold Linhart Thun-Hohenstein.Krátce po jeho smrti však usedlost vyhořela a od té doby již spíše chátrala. Nadace rodiny Vlčkových areál koupila v havarijním stavu v roce 2021 a začíná pracovat na jeho plné obnově, která je plánována na pět let.Tolik zatím velmi stručně k historii. Do galerie dáváme několik prvních fotek, které demonstrují aktuální žalostný stav. Jsme na začátku nové etapy i na začátku sestavování celého příběhu, jehož další střípky sem budeme postupně doplňovat. Cítíme se zavázáni bohatou historií tohoto místa a jsme odhodláni na ni citlivě navázat. 

Jak konkrétně se nám to daří, budete moci průběžně sledovat v sekci realizace plánu.


Aktuální (havarijní) stav objektu – jaro 2021


Realizace plánu


Do roku 2026 chceme v areálu vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň prostory pro veřejnost. S tím souvisí kompletní obnova a revitalizace celého areálu.

V době vzniku této stránky ještě sami nevíme, jak bude nová podoba usedlosti přesně vypadat. Odhalí ji až výsledek architektonické soutěže, do níž přizveme renomované architekty. Plány se zavazujeme realizovat v součinnosti s odborníky na památkovou péči a také po diskusi s lidmi, kteří jsou s okolím Cibulky úzce spojeni.

Naš cíl je dvojí. Jednak vybudovat na Cibulce špičkový dětský hospic a středisko paliativní péče s navazujícími službami, včetně zázemí pro vzdělávání odborné veřejnosti, knihovny a místa pro setkávání rodin postižených vážnou nemocí jejich dítěte. Rovněž chceme ale Cibulku dát k dispozici lidem, kteří kolem ní bydlí nebo se sem třeba jen tak zatoulají ze sousedního parku. 

A v ideálním případě zde vytvořit prostor, ve kterém se tyto dvě skupiny přirozeně prolínají a navzájem se obohacují.


Na tomto webu a také na facebookové stránce Nová Cibulka budete moci průběžně sledovat, jak se rekonstrukce areálu vyvíjí a zda projekt spěje ke zdárnému konci. Děkujeme, že jste s námi.